Afscheidsmuziek

Live Uitvaartmuziek

Live muziek raakt en maakt een uitvaart persoonlijker. Het biedt troost aan de nabestaanden en draagt eraan bij dat de begrafenis-/ crematieplechtigheid een dierbare herinnering wordt.

Mylou Mazali verzorgt sfeervolle, troost gevende muziek bij begrafenissen, crematies en herdenkingsbijeenkomsten. Muziek die bij uw overleden dierbare past, waar u speciale herinneringen aan bewaart. De persoonlijke live gezongen liederen zorgen voor mooie rustpunten tijdens de dienst, momenten waarop de gasten de gesproken woorden op zich in kunnen laten werken

Samen met de familie en/of uitvaartverzorger bespreken we de wensen met betrekking tot de muziekkeuze en hoe de muziek binnen de plechtigheid kan worden ingepast.

‚ÄčIndien u een speciaal lied in gedachte heeft dat niet op de repertoire lijst staat, dan kan dit lied eventueel nog binnen een paar dagen voor u ingestudeerd worden.Mylou kan gebruik maken van geluidsbanden, maar ook worden begeleid door een pianist.

Contact